LOJİSTİK PRENSİPLERİ

Lojistiğin kavramsal tanımı yapılmış olduktan sonrasında gerek üretim sektöründe, gerek askeri alanda, gerekse öteki lojistik sektörlerde uygulanan lojistik faaliyetlerin genelde aynı olan prensiplerine değinmek gerekir. Lojistik prensipler lojistik hizmetlerinin planlanasında ve gerçekleştirilmesinde bir klavuz olarak kullanılmalıdır.

Standartlık:
Desteklenen sistemlerde kullanılan lojistik hizmetlerin standart olması önemlidir. Malzemede, hizmetlerde ve usullerde standartlık sağlanmalıdır. Lojistikle ilgili uygulamalarda uluslararası standartların kullanılması önemlidir. Demir yolları, konteynerler, elleçleme ekipmanı, bilişim teknolojisi gibi temel lojistik unsurların standart olması küreselleşme sürecindeki lojistik faktörler için örutubet taşımaktadır. Standartlık konusunda müşterek çalışabilme, kullanılabilme, yönetilebilme asgari hedefler olmalıdır.

Ekonomik Olma:
Ekonomide ifade edilmiş olduğu şeklinde kaynaklar kıt ihtiyaçlar sonsuzdur. Iktisat prensibi minimum harcamayla maliyet-etkin bir şekilde lojistik desteğin sağlanmasıdır. Kaynaklar ihtiyaçların hepsinı karşılamak için yetersiz olmasında dolayı kaynakların tahsis edilmesi ve önceliklerin belirlenmesinde iktisat faktörüne gerek maliyet gerekse zaman açısından dikkat edilmelidir.

Yeterlilik:
Yeterli desteğin sağlanamaması lojistik operasyonlar için dirimsel öneme haizdir. Lojistik kaynakların yeterlilik seviyesinde belli oranlar yakalanmalıdır. Yeterlilik prensibinde fazla stoktan yerine sürdürülebilirlik ve karşılana bilirlik esas alınmalıdır.

Esneklik: Lojistik teşkilat ve usuller değişen durumlara, görevlere, konseptlere ve kavramlara uyum sağlayabilecek bir yapılanma içinde olmalıdır.

Sadelik: karmaşa oluşumlar yerine hem planlamada bununla birlikte icrada lojistiğin tüm alanlarında sadelik esas alınmalıdır. Sadelik etkinliği artırır. Sadeliğin sağlanması neticesinde kaynakların etkin kullanımı sağlanır.

İzlenebilirlik: Elektronik sistemlerle bilgi işlem teknolojisi kullanımı ile tüm operasyonların miktar, vaziyet, vakit ve yer itibariyle en gerçekçi biçimde gerçek zamanlı izlenebilmesi; problemlerın önceden veya en erken seviyede çözülmesi adına gereklidir.

Koordinasyon:
Lojistik desteğin etkinliğinin sağlanması koordinasyon sağlanması şartına bağlıdır. Lojistik planlamacılar ile icracılar ve müşteriler arasında mutlaka koordinasyon sağlanmalıdır.

Planlama: Lojisitkte fakatç sürecin önceden planlanması ve plan ile fiilî uygulama arasındaki farkın belirlenerek süreç iyileştirmesi yapılmasıdır.